FAQ items aan het laden...

Nieuwe versie van de Nederlandse ATEX Praktijk Richtlijn 7910-2 op komst!

NPR 7910-2:2018

Het is weer tijd voor een update. Al enkele jaren is de NPR 7910 een handig hulpmiddel voor veel gebruikers die met de ATEX te maken krijgen. De NPR is niet verplicht, maar wordt in de praktijk veel gebruikt. U mag ook andere hulpmiddelen of methodes gebruiken. De NPR-7910-2:2018 is gebaseerd op de norm EN-60079-10-2:2015

De afgelopen jaren zijn de wet- en regelgeving aangepast. Er is meer technische kennis en inzicht ontwikkeld in de omgang van de ATEX wet- en regelgeving. Ook explosiebeveiliging verandert mee. Inspecties, verzekeringen, gemeentes en ook diverse andere instanties verwachten dat u actief en serieus om gaat met explosieveiligheid. 

Let op!
Een explosie komt ALTIJD onverwachts en meestal met ernstige en grote gevolgen voor mens en apparatuur. Dus zorg dat U en al uw collega`s aan het einde van de dag veilig naar huis kunnen gaan.

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen die u vindt in de nieuwe NPR 7910-2:2018. (De nieuwe NPR 7910-2 is nog niet definitief, planning is zomer 2018.)

Inertisering binnen stofomhullingen:

(terug te vinden in paragraaf 5.6.4 en 3.12.3 van de npr 7910-2:2018)

 • Een nieuwe gedefinieerde gevarenzone: het “Inert Gebied”. Een inert gebied is een gebied zonder zuurstof of zuurstofarm gebied. Hierdoor is er geen brandbaar stof/luchtmengsel mogelijk.

Beoordeling van explosie risico’s:

(terug te vinden in paragraaf 4.7.2 van de npr 7910-2:2018)

 • Op basis van een ATEX-risicoanalyse kan worden bepaald of een hoger of lager beschermingsniveau van materieel kan worden toegepast in een gevarenzone

Veiligheidsprincipe:

(terug te vinden in paragraaf 5.2.1 van de NPR 7910-2:2018)

 • Arbeidshygiënische strategie krijgt een belangrijkere rol. Voorkom uittreden van stoffen en producten zodat stoflagen/wolken niet kunnen ontstaan. Indien dit niet mogelijk is onderzoek waar uittreding plaats vindt. Verduidelijking dat men bij ontwerp al rekening moet houden met de veiligheidsprincipes. Voorkom de schadelijke gevolgen van een explosie.

Overzichtelijkheid en duidelijkheid van de indeling:

(terug te vinden in paragraaf 5.2.2 van de NPR 7910-2:2018)

 • Wanneer er veel gevarenbronnen zijn kan het duidelijkheid geven om het gebied als één zone aan te merken.

Kwalificatie van personeel:

(terug te vinden in nieuwe paragraaf 5.2.4 van de npr 7910-2:2018)

 • De gevarenzone-indeling dient te worden uitgevoerd door personen die kennis van zaken hebben. (Dit is natuurlijk ook wenselijk voor ATEX-RI&E, opsteller van het EVD.)

Gevarenbronnen:

(terug te vinden in nieuwe paragraaf 5.5.3 van de npr 7910-2:2018)

 • Nieuwe en/of aangepaste beschrijvingen van gevarenbronnen

Onderdelen die niet als gevarenbron worden beschouwd:

(Terug te vinden in nieuwe paragraaf 5.5.3.2.5 van de npr 7910-2:2018)

 • Toevoeging geen gevaren bron: dubbele flexibele verbinding en filterzak.

Stoflagen:

(terug te vinden in nieuwe paragraaf 5.7.2.2 van de NPR 7910-2:2018)

 • De gevaren van stoflagen worden uitgesplitst. Dit is vaak een onderschat risico. Voorkom stoflagen door schoonhuishouden en goed onderhoud aan uw installatie.

Organisatorische aspecten:

(terug te vinden in hoofdstuk 7 van de NPR 7910-2:2018)

 • Presentatie en rapportage van de zone‐indeling (terug te vinden in nieuwe paragraaf 7.1)
 • Beheer van de zone-indelingsgegeven. (terug te vinden in nieuwe paragraaf 7.2)

Voor de benodigde documenten is een stappenplan gemaakt en er zijn diverse items toegevoegd.

Algemeen:

 • De referenties van normen zijn up to date gemaakt.