Stofexplosietesten

Wat kan MSPS voor u betekenen? U duidelijkheid geven over de stofexplosie-eigenschappen van uw stoffen. Betaalbaar, betrouwbaar en vakkundige stof-explosie testen uitvoeren. Inclusief volledige documentatie van het erkend laboratorium.

Explosie stof onderzoek

Stofonderzoek ATEX

Om een correcte risico analyse / inschatting of explosie beveiliging te maken is het van belang dat explosie eigenschappen van de stof (grondstoffen) bekend zijn. Regelmatig komt het voor dat deze eigenschappen van de stof niet bekend zijn of dat deze waardes niet op het MSDS zijn ingevuld. Dit wil niet zeggen dat de stof niet explosief is of kan zijn.

Ongeveer 75 procent van alle poedervormige producten kunnen onder de ideale omstandigheden explosieve atmosfeer geven. Groot invloed op de explosie-eigenschappen van een stof zijn de procesomstandigheden. Hierbij moet u denken aan vochtigheid, deeltjesgrootte, en temperatuur.

Uitvoeren van explosiestofonderzoek

ATEX Erkend laboratorium conform EN ISO/IEC 17025

Om te onderzoeken of en in welke maat uw stof explosief is kunnen wij u diverse onderzoeken / stof explosie testen aanbieden. Deze onderzoeken worden uit gevoerd in een erkend laboratorium. Hierdoor wordt gegarandeerd dat alle testen vakkundig worden uitgevoerd en met de correcte apparatuur.  De belangrijkste onderzoeksstappen of methodes voor de explosie-eigenschappen leggen wij u hieronder uit. Wij voeren de stofonderzoeken conform diverse Europese (EN normen) normen uit. Hiervoor is het noodzakelijk om de geldende protocollen te volgen. Welke protocollen dit precies zijn hangt af van de te uit te voeren testen.

Wilt u een offerte ontvangen voor het uitvoeren van stofonderzoek?

Offerte aanvraag

Uitleg van de stof onderzoeken

Het product wordt aangeboden op het Laboratorium. Hier worden de samples gemalen  op juiste fijnheid en gezeefd (

Tijdens dit onderzoek vindt de bepaling van medium-grootte plaats. Dit onderzoek wordt vereist door diverse normen voor het uitvoeren van brand- of explosie stofonderzoek.  Conform de EN- 933-1 par 7.2

Tijdens dit proces wordt het vochtpercentage in de stofdeeltjes gemeten conform de ISO  562, CSN 441377, of ISO 1171. Het product wordt verhit tot circa 105 graad Celsius.

Tijdens dit proces worden de luchtige brandbare stoffen, as en vaste koolstof bepaald. Het product wordt verhit tot circa 815 graden Celsius voor de bepaling van As daarna wordt het verder verhit naar circa 900 graden Celsius om het niet brandbare deel te bepalen.

Tijdens dit onderzoek vindt de bepaling van de minimale ontstekingstemperatuur  van een stoflaag plaats conform de EN 50 281-2-1

Uitleg werkwijze:
Minimale ontstekingstemperatuur van stof laag wordt gedefinieerd als minimale temperatuur van heet oppervlak. De MOT is de temperatuur waar de stoflaag van een bepaalde dikte (meestal 5 mm) ontbrandt wanneer deze geplaatst is op de hete ondergrond. Stoflagen worden gevormd door het vullen van een mal, gemaakt van metalen ring van de overeenkomstige hoogte. Waarna geplaatst op een verwarmd oppervlakte. De test wordt herhaald totdat de minimum ontbrandingstemperatuur is vast gesteld. De laagst gemeten ontbrandingstemperatuur wordt uiteindelijk meegenomen in de testresultaten.

Toepassing:
De werkwijze is bijzonder geschikt voor industriële apparaten waarop een dunne laag stof aanwezig is, b.v. elektromotoren, lampen. De parameter bepaalt maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur, die vuu van de stof voorkomt op hete ondergrond.

Tijdens dit onderzoek vindt de bepaling plaats van minimale ontstekingstemperatuur  van een stokwolk conform de EN 50 281-2-1 (methoden voor het bepalen van minimum ontstekingstemperaturen )

Minimale ontstekingstemperatuur van stofwolk is de laagste temperatuur wanneer een stofwolk ontstoken wordt wanneer deze in de oven de hete ovenwand/plaat of buis raakt. Bepaling van de minimale ontstekingstemperatuur is belangrijk voor stofexplosie preventie.

Tijdens dit onderzoek vindt de bepaling plaats van laagste explosie limiet (laagste explosiegrens) plaats conform de EN 14034-1, EN 14034-2
De onderste explosiegrens wordt gedefinieerd door de laagste concentratie van lucht en het brandbare stofmengsel. De test is erg waardevol om te bepalen wat de kritisch grens is wanneer de luchtstof concentratie explosie gevaarlijk is. Deze test wordt uitgevoerd gestandaardiseerd testapparatuur (autoclave 20lt-bol).

Tijdens dit onderzoek vindt de bepaling plaats van de maximale explosiedruk (Pmax) en de drukstijfsnelheid (Kst) plaats conform de EN 140314-1, EN 14034-2

De maximale explosiedruk en de Kst-waarde beschrijven het explosiegedrag van een brandbaar stof/lucht mengsel in een gesloten systeem. Deze test wordt uitgevoerd gestandaardiseerd testapparatuur (autoclave 20lt-bol)

Kst waarde (bar.m/s)       Explosie Stofklasse (St. klasse)

1 – 200                                         1
200 – 300                                   2
>300                                           3

Deze test is onmisbaar om een explosiegevaar inschatting te maken.

Tijdens dit onderzoek vindt de bepaling plaats de zuurstofconcentratie plaats  conform de EN 14034-4

Deze test wordt uitgevoerd gestandaardiseerd testapparatuur (autoclave 20lt-bol). Door de zuurstof concentratie stap voor stap (door toevoeging van stikstof) te verminderen wordt bepaald wanneer de stof geen explosieve reactie meer geeft. De parameter is noodzakelijk bij bepalen van inertisatie technologieën.

Tijdens dit onderzoek vindt de bepaling plaats van minimale ontstekingsenergie  conform de EN 13821

Met behulp van een vonk met controleerbare energie-inhoud wordt de minimale ontstekingsenergie (MOE) van het poeder bepaald in het MIKE3-apparaat.
Als explosievat wordt een gemodificeerde glazen Hartman buis van 1.2l gebruikt . Het monster van de stof wordt vrijelijk verspreid in de buis door het in gebouwde stofdispersie-systeem. Hiervoor wordt een  stuwkracht van lucht met 7 bar druk gebruikt.Waarna de stof wordt ontstoken door een vonk tussen twee elektroden. De waarde van de minimale energie wordt gebruikt voor het uitsluiten van mogelijke initiatie bron.

Bepaling van de minimale ontstekingsenergie is belangrijk voor bepalen van de energie die nodig is om een stof laten exploderen. Denk bijvoorbeeld aan elektrostatische vonken.

Tijdens dit onder zoek wordt bepaald in welke maten uw stof geleidend is. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform  ISO/IEC 80079-20-2

Tijdens dit onderzoek wordt de aanwezigheid van Zn, Al, Mg, Cu, Fe bepaald. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform EN ISO 11885

Tijdens dit onderzoek wordt de brandbaarheid van uw product bepaald. (meestal niet nodig voor explosiebeveiliging.) Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform ISO 871

Voorbeelden van test apparatuur

Test MOT

Het vast stellen van de ontstekingstemperatuur van een stofwolkmengel kan worden gedaan  ( EN 50281-2-1 Method B)

Testen van Pmax, dp/dt, LEL, LOC

Het vast stellen van de ontstekingstemperatuur van een stoflaag kan worden gedaan dm v plaat met een heet oppervlakte ( EN 50281-2-1 Method A)   Het vast stellen van de  explosiekarakteristieken van een stofwolk kan worden uitgevoerd in de 20 liter vat dat een explosiedruk van 30 bar kan weerstaan. ( EN-14034-1 tm 14034-4)

Testen van MIE

Het vast stellen van de  minimum ontstekings energie (MIE) van een stofwolk kan worden uitgevoerd in de “Mike 3” van Kuhner AG. (EN 13821)

Wilt u een offerte ontvangen voor het uitvoeren van stofonderzoek?

Offerte aanvraag

Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf u hiernaast dan in voor onze nieuwsbrief.

uw email adres